TR EN

Entegre Yönetim Sistemi Politikası
 
Dünya’da önde gelen valf üreticilerinden olma vizyonumuz ile faaliyetlerimize dayanak olan misyon ve
değerlerimizden hareketle oluşturduğumuz, sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ettiğimiz Valf
Sanayii A.Ş. Entegre Yönetim Sisteminde;
  • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğine ilişkin yasal şartlar, standartlar, idari düzenlemeler ve müşterilerimizin Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği istekleri ile Elginkan Holding ve diğer üyesi olunan kurumların şartlarına uymak,
  • Dahil olunan tüm iç ve dış hususlarda stratejik amaçlarımıza ulaşmak için risk ve fırsatları ele alan bir anlayışla, çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak, kaliteli ürünler üretmek, Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan sürdürülebilir bir şirket olmak,
  • Çalışan yetkinliğinin ve katılımının arttırılmasıyla ve çalışana danışmanın sağlanması ile kalite, çevre ve iş güvenliği hedeflerine odaklanan, sisteminin performansını ve sistemi sürekli geliştiren bir şirket olmak,
  • Çevre kirliliğine yol açan etkilerimizi yok etmek veya azaltmak suretiyle çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesine katkıda bulunarak, çevre dostu, kullanım kolaylığı ve güvenliği sağlayan ulusal ve uluslararası sağlık standartlarına uygun ürünler üretmek,
  • İş güvenliğine ilişkin riskleri azaltıp, çalışma şartlarını ve ortamını güvenli kılarak, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek amacıyla, tehlikelerin ortadan kaldırılması ve İSG risklerini azaltarak sürekli kontrol altında tutmak,
  • Müşteri odaklılığın esas alınması, iş sağlığı ve güvenliğinin etkin olarak sağlanması ve ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin en aza indirgenmesi adına önleyici ve iyileştirici yaklaşımlarda bulunan bir şirket olmak,

temel yönetim anlayışımızdır.