TR EN

Entegre Yönetim Sistemi Politikası
 

Dünya’da önde gelen valf üreticilerinden olma vizyonumuz ile faaliyetlerimize dayanak olan misyon ve değerlerimizden hareketle oluşturduğumuz,  sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi taahhüt ettiğimiz Valf Sanayii A.Ş. Entegre Yönetim Sisteminde

  • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğine ilişkin yasal şart ve standartlarla,  Elginkan Holding ve diğer üyesi olunan kurumların şartlarına uymak,
  • Dahil olunan tüm iç ve dış hususlarda stratejik amaçlarımıza ulaşmak için risk ve fırsatları ele alan bir anlayışta olmak,
  • Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alan sürdürülebilir bir şirket olmak,
  • Çalışan yetkinliğinin ve katılımının arttırılmasıyla kalite, çevre ve iş güvenliği hedeflerine  odaklanan, sisteminin performansını sürekli geliştiren bir şirket olmak,
  • Çevre kirliliğine yol açan etkilerimizi yok etmek veya azaltmak suretiyle çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve kirliliğin önlenmesine katkıda bulunmak,
  • İş güvenliğine ilişkin riskleri azaltıp, çalışma ortamını güvenli kılarak, yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek,
  • Müşteri odaklılığın esas alınması, iş sağlığı ve güvenliğinin etkin olarak sağlanması ve ürün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkilerin en aza indirgenmesi adına önleyici ve iyileştirici yaklaşımlarda bulunan bir şirket olmak,

 

temel yönetim anlayışımızdır.