TR EN

Çevre ve İSG Politikası

 Çevreye saygılı faaliyette bulunmak ve çalışanlarımıza önem vermek temel kurumsal değerlerimiz arasındadır.
 
Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken ekolojik çevreyi korumaya, çalışanlarımızın güvenliğini ve sağlığını ön planda tutarak çalışmaya ve toplumsal değerlere saygılı olmaya büyük önem veririz. çevreyi gelecek kuşaklara daha sağlıklı ve verimli devredilmesi gereken bir emanet olarak görür ve bunu Çevre ve İSG politikasını    sürdürülebilir kılmakla sağlarız.  Bu amaçla aşağıda belirtilen hususları yerine getirmeyi taahüt ederiz;
 
  • Çevre ve Iş Sağlığı Güvenliğine (İSG) ilişkin mevzuat ve standartlarla Elginkan Holding ve diğer üyesi olunan kuruluşların şartlarına  uymak,
  • Çevre kirliliğine yol açan etkileri azaltmak, mümkünse  ortadan kaldırmak
  • Riskleri azaltıp çalışma ortamını güvenli kılarak  yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek
  • Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıklari azaltmaya  çalışmak, mümkün olduğunda geri kazanımını sağlamak  veya uygun yollarla bertaraf etmek
  • Yeni yatırım projelerinde çevre ve çalışma güvenliği faktörlerini göz önünde  bulundurmak
  • Çevre ve İSG Yönetim Sistemini sürekli ve düzenli olarak gözden geçirerek denetlemek, geliştirmek ve talep edildiğinde kamuoyunun incelemesine açık tutmak
  • Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmak
  • Çalışanlarımızın ve tedarikçilerin çevresel duyarlılıklarını geliştirmek, güvenli çalışma  konusunda  bilinçlendirmek