PDF çıkartılıyor. Lütfen bekleyin.

Elper Yatırım

Elper Yatırım

ELPER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
 
ELGİNKAN TOPLULUĞU, dünya ekonomisinin krizlerle boğuştuğu 1970’li yılların sonlarında finansal açıdan katkı sağlamaya yönelik bir arayış içindeydi.
 
Türkiye ekonomisi için önemli bir kaynak teşkil eden ağırlıklı olarak Avrupa’da yaşayan Türk işçilerinin tasarruflarının Türkiye’ye çekilebilmesi amacıyla ELPER YATIRIM A.Ş. adı altında bir sermaye şirketi kurmaya karar verildi.
 
ELGİNKAN TOPLULUĞU’nun 3 ana yatırımcı şirketlerinden olan ELPER 1978 yılında kuruldu.
 
ELPER YATIRIM HOLDİNG A.Ş.NİN KURULUŞ AMACI VE FAALİYET ALANI
 
Sermaye Şirketlerinin yatırım ve finansmanlarına iştirak etmek suretiyle memleket ekonomisine katkıda bulunmak ve bunları hazırlayıcı mahiyette yatırımlar yapmak.
 
Bünyesinde oluşturacağı fonlarla kar etme potansiyeline sahip şirketlerin yatırımlarını değerlendirmek.
İktisadi hayatın gelişmesinde yatırım, finansman, teknoloji seçimi, organizasyon, yönetim ve denetim hususunda merkezi bir sistemden uyarılarda bulunmak, bu suretle kurulmuş ve kurulacak şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliğini sağlamak.
 
İktisadi gelişmelere paralel olarak Vakıflar kurmak veya bu Vakıflara iştirak etmek suretiyle sosyal girişimlerde bulunmak.
 
Her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş anonim ve limited şirketlerin hisse senetlerini ve sermaye paylarını satın almak veya ayni sermaye ile devir almak, sermaye artışlarına iştirak etmek, sahibi ve hamili bulunduğu hisse senetlerini ve sermaye paylarının üçüncü kişilere satmak veya başka hisse senetleri ile değiştirmek.
 
Devletçe veya şirketlerce çıkarılacak tahvilleri satın almak elinde bulunan tahvilleri sermaye piyasalarına satmak.
 
Hissedarı ve ortağı bulunduğu şirketlerin kredilerine kefalet verilmesi.
 

E.C.A. Mobil